Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij inschrijving van een workshop of cursus van Massage Voor Iedereen:

 1. U kan steeds inschrijven via een formulier op de website.
  Inschrijvingen zijn geldig in volgorde van betaling.
 2. Massage Voor Iedereen is onderdeel van GCConsultancy vof
  Antwerpse Steenweg 82
  9160 Lokeren
  btw-nummer: BE 0675.518.688
 3. Op de website staat aangegeven welke vooropleiding eventueel noodzakelijk is om tot een cursus toegelaten te worden.
 4. De betaling gebeurt standaard binnen 14 dagen  na factuurdatum.
 5. U kan het lesgeld overschrijven op rekeningnr. BE04 0689 0660 1231.
 6. Komt u in aanmerking voor KMO – Portefeuille? Doe uw aanvraag onmiddellijk na het ontvangen van de factuur en stort het bedrag van de btw binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnr. BE04 0689 0660 1231.
 7. Bij workshops is alle gebruik van handdoeken, producten en dergelijke steeds inbegrepen.
 8. Bij langlopende cursussen wordt tijdig meegedeeld wat men zelf moet meebrengen.
 9. Bij In House trainingen wordt tijdig meegedeeld wat men zelf moet voorzien.
 10. De activiteiten starten stipt op het aangegeven uur. U bent welkom vanaf een kwartier voor aanvang van de les.
  Kunt u toch niet op tijd aanwezig zijn verwittig mij dan zo snel mogelijk –  0494/27 37 74.

Algemene voorwaarden: Annuleren:

 1. Deze voorwaarden zijn geldig voor alle activiteiten van Massage Voor Iedereen
  1. cursussen
  2. workshops
  3. bijscholingen
  4. verdiepingsdagen
  5. In House trainingen
 2. Annuleren kan kosteloos binnen 7 dagen na het versturen van het inschrijfformulier.
 3. Bij annuleren na deze 7 dagen is 30 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd
 4. Wanneer u annuleert minder dan 1 week voor de start van de activiteit is 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
 5. Indien men moet annuleren wegens medische redenen is slechts 30 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Mits het voorleggen van een geldig medisch attest van uw behandelend arts.
 6. Annuleren kan schriftelijk. dit mag via mail, gelieve een leesbevestiging te vragen of per post.
 7. Wanneer de activiteit niet kan doorgaan (ziekte, onvoldoende deelnemers,..)  wordt het totaal betaalde bedrag binnen de 10 dagen terug op uw rekening gestort. (Rekening van waar de betaling gedaan werd)
 8. De cursus kan op een andere locatie doorgaan, indien dit niet kan voor u krijgt u het volledig betaalde bedrag binnen 10 dagen terug op uw rekening gestort. (Rekening van waar de betaling gedaan werd.)

Algemene voorwaarden: Aansprakelijkheid:

Massage Voor Iedereen/GCConsultancy vof is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal van een bepaalde cursus, noch voor de toepassing van de lesstof door jezelf of enige andere derde. De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de hoogte van het voor de betreffende cursus of workshop betaalde lesgeld.

De cursist neemt kennis van het feit dat Massage Voor Iedereen/GCConsultancy, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de lessen.

Massage Voor Iedereen/GCConsultancy heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of locatie, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.

Algemene voorwaarden: Foto’s/videos

 1. Foto’s/videos gemaakt door cursisten.
  Er kunnen enkel foto’s of videos gemaakt worden in onderling overleg. Elke cursist en de docent moet zijn/haar akkoord geven voordat foto’s/videos gemaakt mogen worden.
  Het is verboden om foto’s en videos van de massagetechnieken te maken. Tenzij akkoord van de docent en aanwezige cursisten. Het is nooit toegelaten om deze foto’s/video’s te verspreiden op social media, YouTube of op enige andere wijze.
  Groepsfoto’s en foto’s die genomen zijn in onderling overleg mag je gebruiken op je social media en of website indien iedereen van de betreffende groep en de docent akkoord gaan. Hiervoor is het nodig om de foto’s aan iedereen die erop staan te tonen voordat je ze mag gebruiken.
 2. Foto’s/videos gemaakt door docent.
  Tijdens workshops en opleidingen kunnen foto’s/videos gemaakt worden door de docent. U gaat akkoord dat deze foto’s gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden zoals delen op social media, website, folders of ander drukwerk.
  Massage Voor Iedereen/GCConsultancy garandeert u dat er geen foto’s gemaakt worden tijdens oefensessies van massages op ontblote lichaamsdelen.

Algemene voorwaarden: Betalen in 3 termijnen:

 1. Dit is enkel mogelijk voor de opleidingen ‘Massage bij kanker’ en “Allround zorgmasseur”.
 2. Eerste betaling: binnen 3 weken na inschrijving
 3. tweede betaling: bij aanvang van de opleiding
 4. derde betaling: 2 maanden na de tweede betaling
 5. Let op: Bij betaling in termijnen gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden!
 6. Reken bij betaling in termijnen op een extra kost van 7 %.

Heeft u vragen over deze voorwaarden stuur dan een mail naar nicole@massagevooriedereen.be

Laatste aanpassing op 21 juli 2019.
Aanpassing: Informatie over foto’s/videos bijgevoegd.